illimi

Een spreker op TEDxChange was Halima Hima. Haar talk was opgebouwd rond “illimi”, een woord dat verschillende lagen samen brengt om verandering en verankering in gemeenschappen te bereiken.

illimi

Al te vaak komt een fonds, iemand met een missie, iemand met een oplossing, … van buitenaf en probeert dat, met de beste intenties, zo in te planten op die plek.

In het verhaal gaat het vooral over wat er mogelijk wordt als die iemand/instantie met intentie en wijsheid komt, maar ook open luistert naar wat de gemeenschap weet, hoe het eigenlijk loopt, waar de echte breuklijnen zitten, welke woorden resoneren, wie de medestanders en de tegenstanders zijn, wat er eigenlijk toch gemeenschappelijk is, hoe het begint bij het individu en ook de groep belangrijk is.

Dat is wat ik ook ervaar: de oplossing kan subtiel anders zijn per lokatie, contact met en luisteren naar de mensen van die plek is uiterst belangrijk, de mensen samen brengen in groep en daar rond bepaalde vraagstukken gezamenlijk werken heeft iets magisch.
Het is de 1+1=3 (of meer).
Het creëert openingen en mogelijkheden die voordien niet zichtbaar waren.
Het creëert draagvlak en wederzijds begrip.
En ook wel een beetje kippenvel ; -)

Links

TEDxChange.org