Bright Futures

Bright Futures is een cvba die opgericht is om samen met de vennoten een boerderij en 7 ha land (vnl weiland, een deel akkerland en een superfijn stuk bos) aan te kopen. Het geheel wordt als commons beheerd. Elke vennoot kan ervoor kiezen om actief een stDe plekuk land te beheren en er zijn “activiteit” uit te proberen of te ontplooien (=stewarden). De andere vennoten geven mee fiat en kunnen, als ze zin hebben of veel belang hechten aan het project, ook extra steun geven met behulp van de lokale munt (=give away). Verder is er ook een gemeenschappelijk deel, zoals een buitenkeuken, toiletten en nog te definiëren plaatsen, die gemeenschappelijk beheerd worden (=common stewardship).

We zien het geheel als een “spel” of experiment, waarin we leren wat er werkt, wat er nodig is, wat er wil ontstaan. Als je mee wil komen ontdekken en spelen, registreer je dan op onderstaande website. Ilona is één van de vennoten en begeleidt alvast in het eerste jaar mee het proces. Rik Verschueren is de initiatiefnemer.

website