2015

Voornemen voor 2015: regelmatige post van uitspraken, gesprekken, quotes, zinnen in boeken/artikels … die me bezig houden. Zijn er parallellen? Patronen?